»Kontejnerové vany

   

MLD


▪ sběr,ukládání, manipulace, přeprava

▪ otevíratelné čelo pro snadnější nakládku

▪ objem 3 m3 - 12 m3

Použití:

Stavební odpad, objemný odpad, papír, obalové materiály, dřevo, železný odpad, odpad ze zahrad, hřbitovů apod.