»Služby

   

Kontejnerová služba

▪ pronájem malo i velkoobjemových kontejnerových van
▪ svoz odpadů pro města a obce, podnikatele i soukromé osoby

Komplexní dodávka služeb pro průmyslové zóny

▪ strojní čištění komunikací, chodníků včetně zimní údržby
▪ odvoz odpadů a pronájem kontejnerů

Čištění komunikací

▪ nakládka a odvoz sněhových návějí a bariér

Zemní práce

▪ terénní úpravy
▪ odvodnění, dreny
▪ modelování svahů
▪ budování technických komunikací a stezek
▪ hloubení jam pro bazény, studny, rýh pro pokládku kanalizace
▪ údržba vodních toků

Bourací a demoliční práce

▪ demolice objektů
▪ odvoz a úklid demoličního odpadu

Nákladní autodoprava

▪ doprava stavebního materiálu
▪ doprava zemin a sypkých materiálů
▪ doprava řeziva
▪ odvoz stavebního odpadu, sutě

Technická a biologická rekultivace

▪ návozy a převozy zemin
▪ převrstvování zúrodnitelnými zeminami